Новини

Покана Общо събрание на С...

Регата ”Николай Чудотворец...

„Родителски съвет” към СНЦ...

Празник на водните спортов...

International regatta ”Por...

Регата ”Порт Варна - 2018”...

Общо събрание 2018 г....

Проект ”Sailing on Three S...

Среща - представяне...

Междууниверситетска регата...

Порт Варна 17-20.08.2017 -...

Проект ”Ветроходна академи...

Регата ”Порт Варна” 2017г....

”Плавай с нас” през 2017 г...

Регата ”Купата на начинаещ...


История

Когато „Петерсон”-ът беше мл...

Клубни членове носители на "...

Преходът на "Булкон Стар" от...

ДОМЪТ НА ПЕНКО ЖЕКОВ...

Началото...

Документи

Заявление за членство...

Устав на Сдружението...

Протоколи от заседания на УС...

Протоколи от Общи събрания...

Концепция / Правилници ...

Дарителски кампании...

Управителен съвет...

Контролен съвет...

Картотекирани състезатели...

„Родителски съвет” към СНЦ „...

Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018

Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Покана Общо събрание на СНЦ ЯК „Кап. Г. Георгиев" – Порт Варна


Уважаеми Клубни Членове,

На 17.03.2019 г. в 10:00 часа в „Бар Фар“, адрес Морска Гара Варна, сграда „Яхт Клуб“ ет.2, ще бъде проведено общо събрание при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на УС за 2018г.;
2. Доклад на Контролния съвет;
3. Отчет на бюджета на Сдружението за 2018г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за изтеклия период
5. Приемане на бюджет на Сдружението за 2019г.;
6. Потвърждаване на нови членове;
7. Други.


При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на присъстващите членове.

Обява ОС 2019г.


15.01.2019г. 13:11ч.
 
Реклама