Документи

Заявление за членство...

Устав на Сдружението...

Протоколи от заседания на УС...

Протоколи от Общи събрания...

Правилници / Правила...

Проекти

Управителен съвет...

Контролен съвет...

Картотекирани състезатели...

Реклама

mimozaв/я Мимоза
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Заявление за членствоЗаявление за членство (12.04.2017 г.)


 
Реклама

http://bit.ly/2joMUPS