Новини

Празник на водните спортов...

International regatta ”Por...

Регата ”Порт Варна - 2018”...

Общо събрание 2018 г....

Проект ”Sailing on Three S...

Среща - представяне...

Междууниверситетска регата...

Порт Варна 17-20.08.2017 -...

Проект ”Ветроходна академи...

Регата ”Порт Варна” 2017г....

”Плавай с нас” през 2017 г...

Регата ”Купата на начинаещ...

Членски внос - промяна...

Новини от 8-ми март...

Общо събрание 2017...


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Ветроходен курс "Под ветрила"


ЯХТ КЛУБ КАП.Г.ГЕОРГИЕВ-ПОРТ ВАРНА търси младежи между 15 и 29 г. за участие в безплатен ветроходен курс по проект „Под ветрила”, който ще се проведе от 08.08.2016г. до 05.10.2016 г. в Яхт клуб „Кап. Георги Георгиев – Порт Варна” (Морска гара Варна), на две килови ветроходни яхти „Проксима” и „Мечта”, чиито платна ще бъдат брандирани с логото на Варна за Европейска Младежка столица 2017.

Записване за участие се набират най-късно до 05.08.2016/1600 час или в сградата на Яхт клуба, която се намира след Морска гара Варна.

Информационна среща със записаните ще се проведе на 05.08.2016г. от 17:00 ч. в сградата на Яхт клуб „Кап. Георги Георгиев – Порт Варна” (Морска гара Варна). На срещата ще бъде разяснено подробно дейностите по курса, графиците на обучение и разпределение на младежите по възрастови групи в удобно за тях време. Всички заинтерисовани лица са поканени на срещата.


Ветроходният курс се провежда във връзка спечелен проект на име "Под ветрила” от ЯХТ КЛУБ КАП.Г.ГЕОРГИЕВ-ПОРТ ВАРНА ", който се финансира от Община Варна – Младежки дейности и е част от титлата на Варна за Европейска Младежка Столица 2017г. Проектът е оценен с най-много точки и е на първо място от всички участвали проекти.

ЦЕЛ:

Проектът е насочен към популяризиране, достъпност и масовост на ветроходството сред младежите в град Варна и създаване на условия за активни занимания на открито, получаване на основна морска култура и професионална ориентация.

Популяризиране на титлата на Варна за Европейска Младежка Столица 2017.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Обучение на младежи във ветроходни умения - поддръжка на лодки, управление на яхта. Oбучение и сертифициране в степен „Регионален съдия по ветроходство”. Участие на младите хора в в регата” Варна”, регата”Ветрила” и в Black Sea Tall Ships Regatta 2016.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Популяризираност, достъпност и масовост на ветроходния спорт. Добро здраве чрез динамичен и здравословен начин на живот за младежта. Личностна и професионална насоченост в морските професии. Трайни знания за цял живот. Осмисляне на свободното време, чрез спортни занимания на открито. Приемственост и работа в екип. Младежите ще имат възможност да станат състезатели по ветроходство, членове в клуба. Повечето от тях ще продължат да се занимават с ветроходния спорт. Сертифициране на преминали успешно изпит за регионални съдии по ветроходство.

A5_Flayer_Pod vetrilata_Face_1.jpgA5_Flayer_Pod_vetrilata_Back.jpg


01.08.2016
 
Реклама