НовиниДетската школа към ЯК ”Кап...

”Sailing on Three Seas - E...

Покана Общо събрание на С...

Регата ”Николай Чудотворец...

„Родителски съвет” към СНЦ...

Празник на водните спортов...

International regatta ”Por...

Регата ”Порт Варна - 2018”...

Общо събрание 2018 г....

Проект ”Sailing on Three S...

Среща - представяне...

Междууниверситетска регата...

Порт Варна 17-20.08.2017 -...

Проект ”Ветроходна академи...


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Покана Общо събрание на СНЦ ЯК „Кап. Г. Георгиев" – Порт Варна


Уважаеми Клубни Членове,

На 17.03.2019 г. в 10:00 часа в „Бар Фар“, адрес Морска Гара Варна, сграда „Яхт Клуб“ ет.2, ще бъде проведено общо събрание при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на УС за 2018г.;
2. Доклад на Контролния съвет;
3. Отчет на бюджета на Сдружението за 2018г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за изтеклия период
5. Приемане на бюджет на Сдружението за 2019г.;
6. Потвърждаване на нови членове;
7. Други.


При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на присъстващите членове.

Обява ОС 2019г.


15.01.2019г. 13:11ч.
 
Реклама