Новини

Решение от извънредно Общо...

Общо събрание 26.12.2019г....

Детската школа към ЯК ”Кап...

”Sailing on Three Seas - E...

Покана Общо събрание на С...

Регата ”Николай Чудотворец...

„Родителски съвет” към СНЦ...

Празник на водните спортов...

International regatta ”Por...

Регата ”Порт Варна - 2018”...

Общо събрание 2018 г....

Проект ”Sailing on Three S...

Среща - представяне...

Междууниверситетска регата...

Порт Варна 17-20.08.2017 -...


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Общо събрание 26.12.2019г.


Съобщение

До клубните членове на Сдружение с нестопанска цел ЯК“Кап. Георги Георгиев – Порт Варна”

Уважаеми клубни членове,

На 26.12.2019г. в 10:00ч. в сградата на яхт клуба ще бъде проведено общо събрание при следния дневен ред:

1. Промени в Устава на Сдружението.

2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11:00ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Варна

25.10.2019г. 

 Проекто-промени в Устава на Сдружението 


22.12.2019г. 20:48ч.
 
Реклама