НовиниПокана Общо събрание на С...

Решение от извънредно Общо...

Общо събрание 26.12.2019г....

Детската школа към ЯК ”Кап...

”Sailing on Three Seas - E...

Покана Общо събрание на С...

Регата ”Николай Чудотворец...

„Родителски съвет” към СНЦ...

Празник на водните спортов...

International regatta ”Por...

Регата ”Порт Варна - 2018”...

Общо събрание 2018 г....

Проект ”Sailing on Three S...

Среща - представяне...


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Покана за регата "Порт Варна 2010"


РЕГАТА “ПОРТ ВАРНА “ 2010

ПОКАНА за СЪСТЕЗАНИЕ

 1. ПРОЯВА

Регата ПОРТ ВАРНА 2010 ще се проведе в акваторията на гр. Варна от 18 до 20 юни 2010 година

 1. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на проявата е Яхт-клуб “Кап. Г. Георгиев – Порт Варна”, с подкрепата на „Пристанище Варна”.

 1. КЛАСОВЕ

3.1 Регатата ще се проведе в следните класове:

· Клас „А” – Национален клас „Конрад 25R

· Клас „В” – Национален клас „Мелджис 24”

· Клас „С” – Килови яхти „IRC

· Клас „D” – Рали – свободен клас

3.2 Класовете ще се обособяват при участие на три и повече яхти.

3.3 При заявяване на достатъчен брой лодки в клас „IRC”, яхтите могат да бъдат разделени на два или повече класа според техните TCC, Hull factor и DLR. Разпределението на яхтите в отделните класове е единствено по преценка на Регатната комисия и не може да бъде основание за обезщетение.

3.4 За клас IRC ще важат Правилата на IRC, Част 1, 2 и 3 . Тогава след гонката ще се пресмята коригираното време на всяка лодка (Ткор) до най-близката секунда, като се умножава нейното състезателно време (Тсъст) по нейния бал ТСС (Ткор = Тсъст хТСС) и ще се обявяват резултатите, в които побеждава най-малкото коригирано време.

 1. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

При регистрацията всяка яхта трябва да представи:

· индивидуална заявка (формуляра се получава в Регатния офис)

· валиден документ за правоспособност на шкипера;

· валидно мерително свидетелство за “Конрад 25R

· за клас C – валиден потвърден за 2010г. IRC сертификат;

· документ за застраховка на екипажа

· препоръчително е да се представи и застраховка за вреди причинени на трети лица

 1. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Заявки ще се приемат от 10.00 до 17.00 на 17 юни и от 08.00 до 10.00 часа на 18 юни 2010г. в Регатния офис.

 1. ПРАВИЛА

Регатата ще се проведе в съответствие с:

· Състезателните правила по ветроходство (RRS 2009-2012) на ISAF:

· Международните правила за предпазване от сблъскване на море;

· Изискванията на ИАМА на Р.България за снабдяване и оборудване на плавателните съдове;

· Поканата за състезание;

· Правила на IRC 2010г.;

· Специални разпоредби на ISAF за морски състезания – категория 4;

· Състезателни инструкции.

 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Всички лодки ще бъдат идентифицирани според номерата на ветрилата и след това по особенни белези. Няма да се лепят номера на борда.

 1. РЕКЛАМИРАНЕ

Реклама се разрешава съгласно Кодекса за рекламиране на ISAF, Разпоредба 20 – категория ”С”.

 1. ПРОГРАМА

18 юни, петък

10.30 Шкиперска конференция

12.30 Старт на къса морска гонка

19 юни, събота

10.00 Старт на дълга морска гонка (коефициент 1.5)

20 юни, неделя

10.00 Старт на гонки – «Банан» (не повече от 2 гонки)

17.00 Награждаване. Церемония по закриването

 1. КЛАСИРАНЕ

За яхти клас «А», «В» и «D» - класирането ще се извърши по действително време по минимална точкова система съгласно Правилата 2009-2012 (RRS), Приложение А.4. За яхти клас «C» класирането ще се извърши по коригирано време (действително време умножено по TCC за всяка IRC лодка от клас «C»)

Коефициентът на дългата морска гонка е 1,5.

 1. НАГРАДИ

На първите три яхти в крайното класиране във всеки клас ще бъдат връчени купи. Награди на яхти, непредставлявани на церемонията по награждаването и закриването на регатата няма да се връчват.

12. ОТГОВОРНОСТ

12.1 Всички състезатели участват в Регатата изцяло на свой риск и отговорност. За непълнолетните състезатели отговорност носи шкиперът на яхтата.

12.2 Организаторите и което и да е лице, участващо в организацията и провеждането на Регатата няма да носи каквато и да е отговорност за загуби, щети, наранявания и/или смърт, които могат да възникнат и да се случат на лице или имущество, независимо на вода или суша, по време и/или като следствие от участие в Регатата.

12.3 Състезателите се задължават да спазват Правилата ISAF RRS 2009-2012, настоящето Известие за регата и Състезателните инструкции. Състезателите ще носят пълна и единствена отговорност за мореходните качества, ветрилното стъкмяване (рангоут, такелаж и ветрила), аварийно-спасителното оборудване на яхтите, както и за подготовката и способностите на екипажите. Шкиперите ще носят пълна отговорност за поведението и облеклото на своите екипажи, представители или гости.

 1. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

Състезателни инструкции ще се получават при регистриране.

 1. КОМУНИКАЦИЯ

Всички яхти трябва да са оборудвани с УКВ станции. По време на регатата постоянна връзка ще се подържа на канал 73. Наличието на мобилни телефони на борда на всяка яхта е препоръчително.

 1. ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ

Организаторът си запазва телевизионните и медийни права върху всички материали продуцирани по време и/или свързани с провеждането на Регатата.

 1. ИНФОРМАЦИЯ

Информация и справки ще се дават на тел. 0888445462

Лице за контакти – Антон Карагиозов

По време на проявата официалната информация ще бъде показвана на табло пред регатния офис.


16.06.2010г. 17:35ч.
 
Реклама