Документи

Заявление за членство...

Устав на Сдружението...

Протоколи от заседания на УС...

Протоколи от Общи събрания...

Концепция / Правилници ...

Дарителски кампании...

Управителен съвет...

Контролен съвет...

Картотекирани състезатели...

„Родителски съвет” към СНЦ „...

Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Управителен съветИван Кирчев – Председател

Мариета Литарска – Секретар

Николай Скопчанов – Зам. председател

Александър Милев 

Антон Ачев 

Иван Георгиев 

Милен Славов  
Реклама