Новини

Регата Кор Кароли Некст ко...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Картотека към БФВ...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

45 години международна рег...

Покана Общо събрание на С...

Членски внос 2021 година...

Общо събрание 19.09.2020г....

РЕГАТА КУПА БЪЛГАРИЯ КОНРА...

Международна Регата Порт В...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПА Д...

Решение относно Общо Събра...

Покана Общо събрание на С...

Решение от извънредно Общо...

Общо събрание 26.12.2019г....


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Покана Общо събрание на СНЦ ЯК „Кап. Г. Георгиев" – Порт Варна


Уважаеми Клубни Членове,

На 17.03.2019 г. в 10:00 часа в „Бар Фар“, адрес Морска Гара Варна, сграда „Яхт Клуб“ ет.2, ще бъде проведено общо събрание при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на УС за 2018г.;
2. Доклад на Контролния съвет;
3. Отчет на бюджета на Сдружението за 2018г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за изтеклия период
5. Приемане на бюджет на Сдружението за 2019г.;
6. Потвърждаване на нови членове;
7. Други.


При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на присъстващите членове.

Обява ОС 2019г.


15.01.2019г. 13:11ч.
 
Реклама