Новини

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

45 години международна рег...

Покана Общо събрание на С...

Членски внос 2021 година...

Общо събрание 19.09.2020г....

РЕГАТА КУПА БЪЛГАРИЯ КОНРА...

Международна Регата Порт В...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПА Д...

Решение относно Общо Събра...

Покана Общо събрание на С...

Решение от извънредно Общо...

Общо събрание 26.12.2019г....

Детската школа към ЯК ”Кап...

”Sailing on Three Seas - E...

Покана Общо събрание на С...


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Състезателни инструкции регата "Порт Варна 2010"


 

 

 

РЕГАТА “ПОРТ ВАРНА 2010”

 

 

18-20 юни 2010г.

 

 

                           Състезателни инструкции

 

 

1.ПРАВИЛА

1.1 Регата “ПОРТ ВАРНА 2010” ще се ръководи от:

- Състезателните правила по ветроходство 2009-2012г./RRS/

- Международните правила за предпазване от сблъскване на море/МППСМ-72/;

- Нотиса за регатата /с изключение на промените, извършени със Състезателните инструкции/

- Правилата на “IRC-2010”;

- Класни правила за „Конрад 25R

- Специалните разпоредби на ISAF-2010, категория 4-къси морски гонки;

- Настоящите състезателни инструкции

1.2 Регатата е определена като категория “С” в съответствие с Кодекса на ISAF за рекламиране. Всички яхти са длъжни да поставят рекламни материали на спонсорите по искане на Организатора на регатата.

1.3 Специално правило: “Яхта не може да изхвърля отпадъци в морето. Отпадъците следва да се събират и изхвърлят в определените за целта места на брега.”

 

 

2.ЗАЯВКИ

2.1 Всяка яхта може да бъде заявена, като извърши регистрация пред Организатора на регатата.

2.2 Формулярите за заявки ще бъдат на разположение в Регатния офис на яхт клуб “Кап. Г. Георгиев” от 12.00 часа до 17.00 часа на 17.06.2010г./четвъртък/ и от 8.00 часа до 10.00 часа на 18.06.2010г./петък/.

2.3Крайният срок за заявяване е не по-късно от 10.00 часа на 18.06.2010г./петък/.

2.4 При заявяване се предоставят копия от “Позволително за плаване”, “Контролен талон за преглед на кораб”, “Свидетелство за правоспособност” на шкипера, “Застрахователна полица” и валидно мерително свидетелство “IRC” за 2009г.

 

3.КЛАСОВЕ И КЛАСНИ ФЛАГОВЕ

3.1 Регатата ще се проведе на следните класове:

- Яхти с валидно мерително свидетелство “IRC” за 2010г., като разделянето на групи ще бъди обявено на Техническата конференция от 10.30 часа на 18.06.2010г./петък/.

- Яхти от Национален клас „Конрад 25R” (могат да бъдат заявени 7 състезатели, но в отделните гонки не могат да се състезават повече от 5 или по-малко от 3 състезатели измежду заявените) минимален брой на яхтите-3бр

- Яхти от Национален клас “Мелджис 24” минимален брой на яхтите -3бр

- Яхти свободен клас-рали

3.2 Класните флагове са следните:

- клас  IRC” флаг R от Международният код на сигналите;

- клас „Конрад 25R” и клас “Мелджис 24” – флаг R от Международният код на сигналите.

- трите гореизброени класа ще стартират с общ старт.

- клас рали - флаг O от Международният код на сигналите.

 

4. ОБМЕР

Всички яхти от клас Рали е необходимо да представят валидни свидетелства “IRC” за 2010г. при заявяване.

 

5.СЪОБЩЕНИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

5.1.Съобщения за състезателите ще бъдат поставяни на официалното табло.

 

 

6.ПРОМЕНИ В СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

Всяка промяна в състезателните инструкции ще бъде поставяна на официалното табло преди 09.30 часа или след 20.00 часа за всеки състезателен ден.

 

7.СИГНАЛИ

7.1 Всички сигнали ще бъдат давани от стартовия съдийски съд в съответствие със състезателните сигнали на Състезателните правила по ветроходство 2009-2012г./RRS/.

7.2 Преди започване на процедури за старт ще бъде обявявано по УКВ 73 за информация на състезателите

 

8.ПРОГРАМА НА РЕГАТАТА

8.1 Програмата на регатата, респективно на гонките е следната:

            18 юни 2010г. /петък/                                      

08.00-10.00ч.-заявяване

10.00ч.-краен срок за приемане на заявки

10.30ч.-техническа конференция

12.30ч.-старт на къса морска гонка – 11.5 мили

  

 

    

            19 юни 2010г. /събота/

10.00ч.-старт на дълъг  морски рейс – 24 мили (коефициент 1,5)

 

 

            20 юни 2010г. /неделя/

10.00ч.-старт на първа гонка за деня – наветрено – подветрено (банан),

            не повече от 2 гонки  

18.00ч.-официално закриване     

           

8.2  Предупредителният сигнал за всяка следваща гонка, след първата за деня, ще бъде даван възможно най-скоро след финиширане на последната яхта от предходната гонка.

8.3 Гонките ще бъдат номерирани последователно в реда, в който са проведени.

8.4 Никакъв предупредителен сигнал няма да бъде даван след 15.00ч. в последния състезателен ден.

 

9.СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН

Състезателният полигон ще бъде в акваторията на Варненски залив

 

10.СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ

10.1 Къс морски рейс - приложение 1

10.2. Дълъг морски рейс - приложение 2

10.3 Наветрено-подветрено състезателно разстояние –(банан)-приложение 3

10.4 Състезателното разстояние може да бъде скъсявано съгласно Правило   32.2 от Състезателните правила по ветроходство 2009-2012г./RRS/.

 

11.ЗНАЦИ

11.1 Старт-финалният знак е надуваем балон с жълт цвят, цилиндрична форма и размери, височина 1,2 м. и диаметър 0,6 м.

11.2 Поворотните знаци за гонки “банан” са надуваеми балони с червен цвят, цилиндрична форма и размери, височина 1,2 м. и диаметър 0,6 м.

11.3. Офсет е оранжев кранец

11.4 При морските гонки знаци също така ще бъдат Поворотен буй и Хидрографски буй във Варненски залив

 

12.СТАРТ

12.1 Гонките ще бъдат стартирани съгласно Състезателните правила по ветроходство 2009-2012г./RRS/, като времената трябвa да бъдат засичани по видимите сигнали. При възможност ще се предоставя информация на състезателите по УКВ-станция.

12.2 Стартовата линия ще бъде ограничена между мачта с оранжев флаг на стартовия съд на Регатната комисия, разположен на десния край на стартовата линия и надуваем балон с жълт цвят на левия край.

12.3 Яхта не може да стартира по-късно от 4 минути след нейния стартов сигнал.

12.4 При неблагоприятни метеорологични условия,  стартовия съд може да поддържа позиция като използва двигател. Това не може да бъде основание за обезщетение.

 

 

 

14.ФИНАЛ

Финалната линия за гонките тип “банан”ще бъде ограничена между мачта със син флаг на финалния съд  на Регатната комисия и надуваем балон с жълт цвят.

 

Финалната линия за морските рейсове ще бъде Фар Св. Никола на края на вълнолома и зелен буй на фарватера.

 

15.ПРОМЯНА НА СЪСТЕЗАТЕЛНОТО РАЗСТОЯНИЕ

Скъсяване на състезателното разстояние след старта ще бъде извършвано чрез използване на флаг “S”.

 

16.АЛТЕРНАТИВНИ НАКАЗАНИЯ

16.1Ще се прилага правило 44.2 /Наказание „едно завъртане”/ от Състезателните правила по ветроходство 2009-2012г./RRS/.

16.2 Яхта, която е изпълнила наказание или се е оттеглила по правила 31.2 или 44.1 от RRS, трябва да попълни съответен формуляр в Регатния офис преди края на протестното време.

 

17.КОНТРОЛНО ВРЕМЕ

17.1 Контролното време за финиширане на първата яхта ще се изчислява при средна скорост 2,5 възла

17.2 Контролното време за финиширане на останалите яхти е 80% от общото време  на първата яхта.

17.3 Яхти, неуспели да финишират в контролното време, получават точки за “не финиширали” /DNF/

 

18.ПРОТЕСТИ

18.1 Протестите и исканията за обезщетение трябва да бъдат написани на формуляри, които са на разположение в Регатния офис и трябва да бъдат подадени там не по-късно от 6о минути след финиширане на последната лодка в последната гонка за деня. Краят на протестното време се оповестява на официалното табло за съобщения, възможно най-бързо след узнаването му.

18.2 Протестите ще бъдат изслушвани възможно най-скоро от Протестна комисия по реда на получаването им.

18.3 Съобщения за протестите ще бъдат излагани до 15 минути след изтичане на срока за подаване на протести. Чрез тях шкиперите ще бъдат уведомявани къде и кога ще има изслушване, в което те са страна или са посочени като свидетели, те или членове от екипажа им. Отговорността за запознаване с тези съобщения е на шкиперите. Пропуск да се информират своевременно не може да бъде основание за обезщетение.

18.4 Яхта, възнамеряваща да протестира, трябва да заяви това на финала пред Регатната комисия на старт-финалния съд или по УКВ на канал 73. Такса за протест – 50 лв.

18.5 В последния състезателен ден, страна в изслушване може да поиска подновяване не по-късно от 30 минути, след като е уведомена за решението.

18.6 Обмерни протести ще се разглеждат срещу такса от 300лв.

 

 

 

19. КЛАСИРАНЕ

19.1Ще се прилага минималната система на класиране, съгласно Състезателните правила по ветроходство 2009-2012г./RRS/.

19.2 Гонка “дълъг морски рейс” е с коефициент 1,5

 

20. НАГРАДИ

Ще бъдат връчени купи на лодките, заели първо, второ и  трето  място във всеки клас.

 

 

21. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ

21.1 Шкиперите трябва сами да преценяват своите и на екипажа ветроходни умения и готовността на яхтите си, за да стартират и участват в гонка, като имат предвид силата на вятъра, състоянието на морето и прогнозата за времето.

21.2 Яхта, която се оттегли, трябва възможно най-бързо да информира Регатната комисия, но не по-късно от изтичане на контролното време.

21.3 Яхта, която няма да участва в гонка, трябва да уведоми Регатната комисия преди старта на гонката.

 

 

22. ЗАМЯНА НА ЕКИПАЖ ИЛИ НА ОБОРУДВАНЕ

22.1 Никаква замяна на състезател /извън заявените/ не е разрешена без предварително писмено искане от шкипера и писмено разрешение от главния съдия.

22.2 Заявка за замяна на повредено или загубено оборудване трябва да се подаде в Регатната комисия при първа разумна възможност.

 

 

25. РАДИОВРЪЗКА

25.1 Радиовръзката между Регатната комисия и състезаващите се яхти ще се осъществява на УКВ 73 канал, по който Регатната комисия може да разпространява информация, касаеща яхтите.

 

 

 

 

25.2 Докато се състезава, яхта не трябва да извършва радиопредавания, нито да приема радиосъобщения, които не са достъпни за всички яхти, участващи в регатата. Това ограничение включва и клетъчните /мобилни/ телефони.

 

26.ОТГОВОРНОСТ

26.1 Всички участници в регатата се състезават на свой риск и отговорност. За непълнолетни състезатели отговорност носи шкипера на яхтатата.

26.2 Организаторът на регатата, регатната комисия, както и всяко физическо или юридическо лице, свързано с организацията на регатата не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети, нараняване или смърт на състезател, настъпили на брега или в морето по време на учатие в тази регата, за която се отнася тази инструкция.

 

 

27.ЗАСТРАХОВКА

Всяка яхта трябва да има валидна застраховка за всички членове на екипажа си, която е препоръчително да включва и застраховка за вреди, причинени на трети лица.

 

28. ТЕЛЕВИЗИИ И МЕДИИ

 С подаване на заявката за регата “ПОРТ ВАРНА 2010”, всички състезатели автоматично предоставят безвъзмездно на Организатора на регатата правата да заснема, използва и показва по всяко време и по свой избор всякакъв филмов и видео материал, фотографии  и други, включително и на цифрови носители, заснети по време на регатата и съдържащи изображения на съответните състезатели.

 

 

 

 

Главен съдия:

 

                                                                                                          /Х. Кокончев/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

 

ГОНКИ

НАВЕТРЕНО - ПОДВЕТРЕНО СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ

 

 

 

 

ДИСТАНЦИЯ: Старт – Знак 1 – офсет – Знак 2  – Знак 1 – офсет – Финал

 

Старт - между жълта надувна веха и мачта с оранжев флаг на съдийския съд (RC)

Знак № 1 - червена надувна веха на около 1,0 - 1,5 м. мили от старта (л.б.)

Офсет -  оранжев кранец на около 80 - 100 метра от знак № 1 (л.б.)

Знак № 2 – червена надувна вехи на около 50 метра от старта (л.б.)

Знак № 1 - червена надувна веха на около 1,0 - 1,5 м. мили от старта (л.б.)

Офсет – оранжев кранец  на около 50 - 100 метра от знак № 1 (л.б.)

Финал - между жълта надувна веха и мачта със син флаг на съдийския съд (RC)

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Къс морски рейс

 

Дистанция – 11,5 мили

 

Старт –  между жълта надувна веха и мачта с оранжев флаг на съдийския съд

Знак  № 1 – Поворотен буй (ляв борд)

Знак № 2 – Хидрографски буй (ляв борд)

Знак № 3 - Поворотен буй (ляв борд)

Финал - между Фар Св. Никола на края на вълнолома и зелен буй на фарватера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Дълъг морски рейс

 

Дистанция – 24 мили

 

Старт –  между жълта надувна веха и мачта с оранжев флаг на съдийския съд

Знак  № 1 – Поворотен буй (ляв борд)

Знак № 2 – Хидрографски буй (ляв борд)

Знак № 3 – Знак (надувна веха) пред Паша дере с приблизителни координати

                  43º 07.1’ N;  027º57.0’ E (ляв борд)

Знак  № 4 – Поворотен буй (ляв борд)

Знак № 5 – Хидрографски буй (ляв борд)

Знак  № 6 – Поворотен буй (ляв борд)

Финал - между Фар Св. Никола на края на вълнолома и зелен буй на фарватера.

 


17.06.2010г. 13:05ч.
 
Реклама